پیشرفت را با آکادمی زبانهای خارجی رویای دانش تجربه کنید.

دوره زبان انگلیسی باری کودکان همراه با بازی و رشد خلاقیت و کاردستی
دوره زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره های عمومی زبان انگلیسی
دوره های TOEFL - IELTS
دوره های آمادگی آزمونهای GRE - MSRT - SAT - PTE - UUET
دوره مکالمه زبان انگلیسی (Speaking)
دوره مکالمه آزاد
دوره انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP)
دوره انگلیسی برای کسب و کار و تجارت (Business English)
دوره انگلیسی برای گردشگری (Tourism)
جلسات نقد و بررسی فیلم به زبان انگلیسی
دوره ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی (Conference Rpresentation)
دوره تخصصی مقاله نویسی به زبان انگلیسی
دوره تربیت مدرس (TTC)
(در سطوح A1 , A2 , B1 , B2 , C1) دوره های عمومی زبان آلمانی
دوره های مکالمه آزاد
دوره زبان آلمانی برای کودکان همراه با بازی و رشد خلاقیت و کاردستی
دوره زبان آلمانی برای نوجوانان
دوره های عمومی زبان فرانسه
دوره های TCFQ - TCF - TEFQ - TEF - DELF
دوره های مکالمه آزاد
دوره زبان فرانسه برای کودکان همراه با بازی و رشد خلاقیت و کاردستی
دوره زبان فرانسه برای نوجوانان

دوره های عمومی زبان ترکی استانبولی

دوره آمادگی شرکت در آزمون tömer

دوره آمادگی شرکت در آزمون YDS

دوره مکالمه آزاد