دوره IELTS  (آیلتس)

دوره IELTS  (آیلتس) جهت آماده سازی داوطلبین آزمون IELTS می باشد. موسسه رویای دانش در راستای سیاست همیشگی تمرکز تخصصی بر روی دوره آیلتس با همکاری اساتید مجرب و دانشگاهی، با بهره گیرى از منابع آموزشی تلفیقی از چندین منبع مهم و ضروری برای آمادگی آزمون آیلتس و ارائه جدیدترین تکنیک های لازم برای پاسخگویی به سوالات آزمون، اقدام به برگزاری دوره هاى آموزش تخصصی IELTS که به طور دقیق نیازهای اساسی داوطلبان آزمون را برطرف کند، نموده است. کلاسهاى آماده سازى  IELTS به منظور آشنایى داوطلبین با ساختار امتحان و نیز راه کارهاى موفقیت در امتحان  طی 50 جلسه آموزشی برگزار می گردد.

دوره pre-IELTS

دوره pre-IELTS جهت ارتقای متقاضیان شرکت در دوره IELTS میباشد. با توجه به اینکه شرکت در دوره IELTS نیازمند داشتن مهارت زبانی در سطح pre-Intermediate و یا Intermediate می باشد لذا از دانشجو ابتدا آزمون تعیین سطح گرفته می شود. در صورت قبولی در این آزمون، دانشجو می تواند برای شرکت در دوره آیلتس ثبت نام نماید و در صورت عدم قبولی دانشجو ابتدا باید در دوره pre-IELTS شرکت کرده و پس از اتمام این دوره در دوره آیلتس شرکت کند.

آزمون آزمایشى شبیه ساز IELTS

برگزارى آزمون آزمایشى شبیه ساز آیلتس (IELTS Mock Exams) از خدمات ویژه اى است که موسسه رویای دانش به منظور آماده سازی هرچه بیشتر داوطلبین آزمون آیلتس و حصول اطمینان از موفقیت آنان ارائه مى کند.